Wykorzystując czasową przerwę w działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” przystąpiliśmy do samodzielnej realizacji prac usprawniających transport osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki tym pracom możliwe będzie łatwiejsze przemieszczanie się na teren ogródka rekreacyjnego przylegającego do siedziby placówki. Realizacja zadania (ścieżka  polbrukowa i furtka od strony parkingu przy ul.Kopernika) będzie możliwa dzięki współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” i Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, który udostępnił nieodpłatnie polbruk. W imieniu domowników ŚDS serdecznie dziękujemy za pomoc.

Tekst: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS

senior