Gmina Sianów przygotowuje się do realizacji działań specjalnie dedykowanych do osób starszych w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023. Celem programu jest zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie pomocy w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie naszej gminy. Ważnym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany do końca grudnia 2023r. Więcej o programie wkrótce na stronie : www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.