W związku z realizacją zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zadanie: 3.1.2 . zamieszczamy informator, zawierający aktualne bazy teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób uwikłanych w przemoc.