Podczas zajęć twórczych zachęcamy uczestników do aktywności, odkrywania swoich zdolności, rozwijania umiejętności zarówno podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Sztuka jest komunikacją z otoczeniem, rozwija wyobraźnię, estetykę, a przede wszystkim wzmacnia poczucie własnej wartości. Aktywność twórcza i plastyczna to również uczenie się wytrwałości w dążeniu do celu. Na ostatnich zajęciach plastycznych przygotowaliśmy piniaty, które zostaną wykorzystane w dniu urodzin dzieci. Piniata stanowi piękną dekorację, a próby wydobycia z niej ukrytych słodyczy dostarczają najmłodszym mnóstwo emocji i wiele radości. Poza zajęciami plastycznymi spędzamy wspólny czas podczas odrabiania zadań lekcyjnych oraz realizowania się w grach stolikowych według upodobań dzieci.

Tekst i zdjęcia: Monika Snochowska