„Równość szans w Gminie Sianów” to przede wszystkim zadania skierowane na rozwój osobisty i zawodowy uczestników. Dzięki indywidualnej ścieżce projektowej możliwe jest wciąż zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności pozwalających na podjęcie zatrudnienia. Tym razem w ramach aktywizacji zawodowej do 280 godzinnego kursu opiekunki dziecięcej przystąpiły cztery Panie, które pomyślnie przeszły cały proces kształcenia zakończony egzaminem i certyfikatem, umożliwiającym zatrudnienie w placówkach świadczących usługi opiekuńcze.

Tekst: Robert Suszczak kierownik projektu