Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że od 15 marca 2021r. Dzienny Dom Seniora pozostaje w kwarantannie nałożonej przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. W związku z powyższym Wojewoda Zachodniopomorski podjął decyzję o zawieszeniu działalności placówki do 30 kwietnia 2021r. O nowym terminie wznowienia działalności DDS Seniorzy i ich rodziny zostaną powiadomieni przez personel placówki. Wszystkim Seniorom i pracownikom placówki życzymy dużo zdrowia i pogody ducha.

Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS

senior