W Sianowie  przy ul. Kościelnej 1 działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem . Pomoc udzielana jest w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich bliscy mogą otrzymać bezpłatną pomoc : informacyjną, prawną, psychologiczną i psychiatryczną, finansową oraz rzeczową.

Godziny otwarcia punktu:

wtorki        8:00-14:00

środy        16:00-20:00

czwartki     8:00-16:00

W sprawie wsparcia należy skontaktować się z osobą pierwszego kontaktu –  nr tel. 532 460 212.

 

Tekst: Karolina Staniewicz MGOPS Sianów