Dziś, 3 grudnia, przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych.

Z tej okazji zespół pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie życzą Państwu pogody ducha, dużo zdrowia, sił i pomocnych dłoni w przezwyciężaniu codziennych, życiowych trudności. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość ze strony ludzi dobrej woli.

Tekst: Monika Grzywacz- Żukowska