Wspomnienia zastygają w naszej głowie jak obraz. Wychowankowie z Placówek Wsparcia Dziennego po mijającym roku, bez wątpienia mają w głowie mnóstwo takich obrazów.
Rok 2022 obfitował w ogrom zajęć, wyjazdów i innych niezwykle ciekawych działań w Placówkach. Dzieci miały okazję dwukrotnie wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym do Aquaparku w Redzie, gdzie oprócz wodnego szaleństwa mogły także zwiedzić Cukrownię, Gadoland czy Papugarnię. Podopieczni w tym roku odwiedzili także: Pracownię Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie, Park Edukacyjny Zoo-Egzotyczne Kaszuby w Tuchlinie, Park Pomerania – Rodzinny Park Rozrywki w Dygowie czy Rodzinny Park Rozrywki Owadogigant w Lubnicy. Ważnym wydarzeniem był dwudniowy wyjazd do Jura Parku w Solcu Kujawskim i do Torunia. Dla większości dzieci był to pierwszy wyjazd z noclegiem bez rodziców. W tym roku dzieci uczestniczyły także w wyjeździe do: Multikina i Filharmonii. Oczywiście były też wyjazdy plenerowe na parking leśny w Przytoku i plażę w Łazach. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się II cykl nauki pływania, który trwał od marca do czerwca. W placówkach odbyły się również zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, a także warsztaty z profilaktyki uzależnień. W sierpniu wychowankowie ze wszystkich placówek, wzięli udział w spotkaniu z seniorami z Dziennego Domu Seniora „Magnolia”, podczas którego dzieci i seniorzy współpracowali i świetnie bawili się podczas konkursów i zabaw. W minionym roku, w działaniach organizowanych przez placówki, wzięły udział również dzieci z Ukrainy. Dzięki organizowanym zajęciom z języka polskiego, najmłodsi mieli szansę poznać nasz język ojczysty, dzięki któremu pokonywali bariery językowe w kontaktach z rówieśnikami. Jednak czas w placówkach to nie tylko wyjazdy czy zajęcia dodatkowe, to także codzienny czas spędzony z wychowawcami na różnorodnych zajęciach i zabawach. To był niezwykle intensywny, ciekawy i wyjątkowy rok.
Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego są realizowane w ramach projektu „Dzieciak”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst: Natalia Litwin – Kierownik PWD
Zdjęcia: Wychowawcy PWD