„Równość szans w Gminie Sianów” to projekt, w którym kolejna grupa mieszkańców naszej wspólnoty samorządowej otrzymała szansę na bezpłatne zdobycie kwalifikacji. Tym razem trud kształcenia podejmuje 8 osób, w tym: 4  zamierzają uzyskać uprawnienia energetyczne grupy 1 o napięciu 1kV – obsługa i konserwacja, 3 są zainteresowane kursem opiekun osób starszych i niepełnosprawnych i 1 kursem technologii robót wykończeniowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część teoretyczna zajęć będzie mogła odbywać się w systemie zdalnym. Wszystkie zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem obostrzeń sanitarnych w warsztatach i placówkach. Wszystkie kursy rozpoczynają się 22 lutego 2021r.

 

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS