Równość szans w Gminie Sianów” to projekt, który skierowany jest na rozwój osobisty i wsparcie rodziny. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki rodzice mogą uzyskać kompetencje niezbędne do prawidłowego procesu motywowania swoich dzieci. Ciekawe zajęcia w małych grupach warsztatowych są szansą na zdobycie umiejętności, które nauczą jak wspierać dziecko w poszczególnych fazach rozwojowych.

Tekst i foto: Robert Suszczak – kierownik projektu