„Można różnić się pozytywnie” – taki temat towarzyszył nam podczas zajęć w PWD w Sianowie. Celem zajęć było pokazanie w jaki sposób różnice i podobieństwa wpływają na nasz sposób myślenia i zachowania, a także ukazanie jak kształtują się uprzedzenia, stereotypy i przekonania. Wychowankowie poznali znaczenie słów dyskryminacja, nietolerancja, wykluczenie i uprzedzenie. Wskazali również pozytywne i negatywne skutki różnorodności społeczeństwa. Zajęcia w placówce oprócz zabawy kształtują umiejętności tolerancji i akceptacji dla innych.
Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego odbywają się w ramach projektu „Dzieciak”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk