Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to okazja to złożenia hołdu Bohaterom, którzy odważnie stanęli do nierównej walki z okupantem. Pamięć i chwila zadumy nad losem pokolenia powstańców… przerwanych marzeń, niedokończonych spraw, niepodjętych ważnych decyzji…

Tekst: Elżbieta Ałtyn

Foto: Waldemar Kosowski