Sianów bardzo uroczyście obchodził 101 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11 listopada delegacja MGOPS i ŚDS uczestniczyła we Mszy Św.  w kościele parafialnym celebrowanej przez Proboszcza Zbigniewa Waszkiewicza w intencji Wszystkich Poległych Za Ojczyznę. Następnie wraz z innymi uczestnikami obchodów udaliśmy się do  Parku Miejskiego im. Powstańców Warszawskich, gdzie pod Pomnikiem Poległych Za Ojczyznę złożyliśmy okolicznościową biało-czerwoną wiązankę kwiatów.

Tekst: Elżbieta Ałtyn

Foto: Marek Jackowski