W związku z realizacją projektu „Dzieciak” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza nabór dzieci i młodzieży do placówek wsparcia dziennego w Sianowie, Węgorzewie Koszalińskim, Skibnie i Karnieszewicach.  Do czasu zakończenia prac związanych z remontami zajęcia we wszystkich placówkach będą obejmowały wsparcie zdalne oraz udział w zajęciach plenerowych pod opieką wykwalifikowanych wychowawców.  Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat z terenu Gminy Sianów. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały: dzieci z rodzin wielodzietnych, z problemami wychowawczymi, o niskim statusie materialnym. Planowane działania w placówkach obejmują pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zajęcia edukacyjne, warsztaty rozwijające zainteresowania i wyjazdy integracyjno – edukacyjne. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie i przesłanie deklaracji i formularza na adres: projekty@mgops.sianow.pl . Osoby, które nie mogą przesłać zgłoszenia w formie elektronicznej mogą złożyć dokumenty osobiście w siedzibie MGOPS ul. Słowackiego 3a w godzinach pracy Ośrodka. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest p.Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej. Termin rekrutacji: 01.04.2021r – 30.04.2021. Więcej informacji o projekcie „Dzieciak” na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Załączniki:

 

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS