W związku z ubieganiem się przez Gminę Sianów o środki na realizację programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapraszamy osoby zainteresowane usługami asystenckimi spełniające kryteria do składania wniosków o objęcie wsparciem.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty > Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej > Edycja 2023