Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu na odpoczynek, regenerację, załatwianie spraw urzędowych itp. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie, u. Słowackiego 3a. Osoba do kontaktu: Monika Grzywacz-Żukowska tel. 94 30 670 42 email: niepelnosprawni@sianow.pl

Informacje o programie: https://www.mgops.sianow.pl/projekty/opieka-wytchnieniowa-2

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”.

Tekst: zespół MGOPS