Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sianowie przypomina, że wciąż trwają szczepienia ochronne przeciwko wirusowi SAR-CoV-2. Gmina Sianów aktywnie włącza się w akcję zapewnienia dostępu do szczepień  świadcząc  pomoc w zakresie zapewnienia transportu dla:

  • osób niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień;

UWAGA – od 1 października 2021r.  pracownicy MGOPS dyżurujący przy telefonach: 795 293 837 oraz 94 720 36 70 lub 94 30 670 37 przyjmują zgłoszenia  w sprawie konieczności zapewnienia transportu osobom niesamodzielnym z terenu Gminy Sianów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub inne ważne okoliczności nie mają możliwości zapewnienia sobie dojazdu na szczepienie.

 

Tekst: Karolina Staniewicz – Gminny koordynator ds. szczepień