Uczestnicy z Placówki Wsparcia Dziennego w Karnieszewicach przeprowadzili zajęcia tematyczne związane z ekologią, ochroną środowiska oraz zasadą segregowania odpadów. Dzieci wymyśliły i przygotowały plakat świadczący o tym, że podczas braku stosowania zasady segregacji zanieczyszcza się nasza piękna planeta. Wychowankowie przedyskutowali kwestię ochrony środowiska skupiając się na poprawie gospodarowania materiałami nadającymi się także do recyklingu.

Tekst i zdjęcia: Monika Snochowska