Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom w zakresie nauki podstaw języka polskiego dla Uchodźców, już wkrótce w Sianowskim Klubie Integracji Społecznej rozpoczną się zajęcia dla dorosłych. Formuła tych zajęć będzie budowana na obrazie, przedmiocie i słowie. W ten sposób organizatorzy zajęć chcą uzyskać możliwie szybki efekt, pozwalający na samodzielną komunikację, szczególnie ważną przy podejmowaniu pracy i usamodzielnianiu. Już od poniedziałku 14 marca 2022r. rozpoczynamy rejestrację poprzez zgłoszenie swoje udziału: ukraina@sianow.pl tel. (94) 30-670-32; tel. (94) 30-670-51 tel. (94) 30-670-38. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie pracuje: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 – 14:00; tel. 94 31 85 512 e-m: mgops@sianow.pl.

Tekst: zespół MGOPS w Sianowie


Щоб задовольнити потреби у сфері вивчення основ польської мови для біженців, незабаром розпочнуться заняття для дорослих у Сяновськім Клубі Соціальної Інтеграції. Формула цих занять буде побудована на зображенні, предметі та слові. Таким чином організатори занять хочуть досягти якнайшвидшого ефекту, дозволяючи самостійно спілкуватися, що особливо важливо під час прийняття на роботу та самостійності. Від понеділка, 14 березня 2022 року, ми починаємо реєстрацію з вашою участю:

e-mail: ukraina@sianow.pl або телефони: (94) 30-670-32 / (94) 30-670-51 / (94) 30-670-38. Муніципальний Центр Ссоціального Захисту у Сянові працює: понеділок – середа 7:00 – 15:00; четвер 7:00 – 16:00; п’ятниця 7:00 – 14:00; телефон: 94 31 85 512

електронна пошта: mgops@sianow.pl