W Placówkach Wsparcia Dziennego rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze z matematyki. W trakcie spotkań wychowankowie utrwalają materiał realizowany na lekcjach. Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans poprzez ułatwienie dostępu do dodatkowych źródeł wiedzy. Starsze dzieci mogą powtórzyć materiał do egzaminów, natomiast młodsze poszerzają zakres swojej wiedzy o dodatkowe zagadnienia matematyczne przy wspólnych grach i zabawach. Chodzi przecież o to aby zrozumieć, że „matematyka nie gryzie i nie kopie”.
Placówki Wsparcia Dziennego pracują w ramach projektu „Dzieciak” (projekt jest współfinansowany ze środków UE – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego).

Tekst: Natalia Litwin
Zdjęcia: R.Grosiak, M.Snochowska, A.Andrzejczyk