24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Rozpoczęła się wyniszczająca ten kraj wojna. W placówce rozmawialiśmy dużo o sytuacji panującej w Ukrainie, o potrzebach uchodźców na polsko-ukraińskiej granicy. O tym, jak wspaniale zachowują się Polacy przyjmując uchodźców do swoich domów,

o solidarności ludzi nie tylko w Europie, ale także, że wsparcie dla Ukrainy pochodzi z całego Świata. Dzieci mają dużą wiedzę na temat obecnej sytuacji, podają przykłady mądrej pomocy, wiedzą także, że najlepiej wspierać zbiórki w środowisku lokalnym, choć można także wspierać duże organizacje pomocowe, które mają zasięg międzynarodowy, pomagać mogą wszyscy: dorośli, dzieci, niepełnosprawni, seniorzy. W placówce wykonaliśmy pracę plastyczną, w której pokazujemy nasze wsparcie dla mieszkańców Ukrainy. Przygotowaliśmy także gałązki forsycji, które są symbolem naszej solidarności i budzącej się do życia wiosny, tym razem w kolorze niebiesko- żółtym, bo kwiaty to radość, nadzieja i ważna część naszego życia.

Tekst i zdjęcia: Bożena Grzybowska