Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na temat Autyzmu, 26 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Niebieskich Igrzyskach, zorganizowanych przez Przedszkole Gminne w Sianowie we współpracy z Instytutem Wspomagania i Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Igrzyska miały na celu integrację, edukację na temat autyzmu oraz zachęcały do aktywności fizycznej. Spotkanie rozpoczęło się od pochodu dookoła Orlika do hymnu Niebieskich Igrzysk. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali medale i słodki upominek.
Dziękujemy za zaproszenie, dużo radości, wiedzy i zabawy.

Tekst: Katarzyna Gawienowska – Starszy terapeuta
Zdjęcia: Magdalena Daniel – Instruktor terapii zajęciowej