Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych2024-02-06T08:25:14+02:00

NIEPEŁNOSPRAWNI

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Aktualności

Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w wysokości 126.072,00 na realizację programu

„Zioła bliżej nas” – integracyjne spotkanie

16 czerwca 2021 roku kolejna grupa osób niepełnosprawnych wzięła udział

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 3.12.2020r.

Dziś, 3 grudnia, przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta

30 lat w kilku zdaniach

Lata 80-te, to okres burzliwych przemian w gospodarce, życiu społecznym

Gminny program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Władze lokalne dostrzegając rosnący problem niepełnosprawności w Gminie Sianów od wielu lat systematycznie zwiększają swoją pomoc. Oprócz ustawowych obowiązków tj. pomoc społeczna czy dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , Sianów z roku na rok powiększa wachlarz usług skierowany do osób niepełnosprawnych. Podejmowane przez Gminę Sianów działania często jednak były niespójne i nieskoordynowane. Sytuacja ta uległa zmianie w 2008 r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów nr 144/07 powołany został Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada Miejska w Sianowie uchwałą nr XVIII/99/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła „Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”, który jest systematycznie wdrażany w życie.

Głównym założeniem Programu jest stworzenie systemu umożliwiającego przywrócenie osoby niepełnosprawnej społeczeństwu, wytworzenie poczucia aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym. Dokument swoim zasięgiem obejmuje aż osiem działań, które są ze sobą połączone i systematycznie wdrażane od początku 2008 r. Należą do nich:

1) Utworzenie Gminnego Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

2) Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

3) Likwidacja barier komunikacyjnych i w komunikowaniu się.

4) Zwiększenie dostępu do edukacji.

5) Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

6) Rozszerzenie dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych.

7) Integracja osób niepełnosprawnych.

8) Upowszechnianie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

loga2

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego:

Wypożyczalnia sprzętu w Sianowie funkcjonuje w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczenie skutków niesamodzielności. Cele Wypożyczalni realizowane są poprzez udostępnienie osobom potrzebującym sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji.

Zasady:

Z wypożyczalni korzystać mogą mieszkańcy z terenu Gminy Sianów, którzy dysponują zaświadczeniem lekarskim lub równoważnym dokumentem wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu Sprzętu.

Wypożyczenie Sprzętu odbywa się bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie a Wypożyczającym.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem Sprzętu składa w MGOPS w Sianowie pisemny wniosek o użyczenie Sprzętu wraz z załącznikami.

Sprzęt zostaje wypożyczony na wyłączny użytek Wypożyczającego lub osoby, której wniosek dotyczy.
Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie na czas określony w umowie.

Wydanie Sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia w terminie ustalonym pomiędzy stronami.

Wypożyczalnia została utworzona w ramach Projektu ,,Pokonać Bariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt:

Monika Grzywacz – Żukowska
tel. 94 30 670 42
e-mail: mgops@sianow.pl, niepelnosprawni@sianow.pl

Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Program jest w całości adresowany do osób niepełnosprawnych, zarówno do dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy Sianów. Osoby niepełnosprawne muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na stopień i rodzaj dysfunkcji. Do świadczeń o charakterze finansowym kwalifikuje kryterium dochodowe, które nie może przekraczać 200% najniższego wynagrodzenia na osobę w rodzinie.
Wsparcie finansowe można uzyskać po wcześniejszym złożeniu wniosku o przyznanie pomocy na:

  • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i/lub dojazd do ośrodka prowadzącego turnus rehabilitacyjny;
  • uczestnictwo w badaniach kontrolnych, specjalistycznych i hospitalizacji ze wskazania lekarskiego, w tym organizacji dowozu do szpitala;
  • uczestnictwo w zabiegach rehabilitacyjnych i specjalistycznych, w tym organizacji dowozu do ośrodka prowadzącego rehabilitację i zabiegi specjalistyczne;
  • dofinansowanie do dojazdu do ośrodka  zajmującego się protezowaniem lub zaopatrzeniem ortopedycznym;
  • zakup  sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego, zaopatrzenia ortopedycznego oraz protezowania;
  • likwidację  barier architektonicznych  i urbanistycznych;
  • wsparcie w procesie kształcenia;
  • gminne spotkania o charakterze integracyjnym oraz wyjazdowe formy turystyczno-poznawczo z elementami rekreacji.

Bez barier architektonicznych

Zobacz obiekty bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na interaktywnej mapie gminy

Podjazd dla niepełnosprawnych przy przychodni zdrowia na ul. Słowackiego w Sianowie

Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej w gminie dla osób niepełnosprawnych:

1. Centrum Kultury w Sianowie – winda, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

2. Kino Zorza w Sianowie- podjazd

W Urzędzie Gminy i Miasta Sianów została zamontowana platforma przyschodowa pozwalająca na przemieszczanie się osób niepełnosprawnych po schodach

3. Urzad Gminy i Miasta Sianów – podnośnik, podjazd, miejsce parkingowe, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

Nowe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy przychodni w Sianowie

4. Przychodnia zdrowia w Sianowie – podjazd, winda, miejsce parkingowe

Winda w przychodni zdrowia w Sianowie

5. MGOPS (Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej) w Sianowie – podjazd, aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

Schodołaz przy ŚDS w Sianowie

6. ŚDS (Środowiskowy Dom Samopomocy) w Sianowie- schodołaz, winda

7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie – podjazd, winda

8. Przedszkole Gminne w Sianowie – podjazd, winda

9. Poczta w Sianowie – podjazd

10. ZB ABK (Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych) w Sianowie – aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

11. Park Miejski w Sianowie – podjazd

12. Straż Miejska w Sianowie – aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

13. Gminne Wodociągi i Kanalizacja –  aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego, brak barier

14. ZAOO (Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty) w Sianowie – aplikacja dla głuchoniemych-tłumacz j. migowego

15. Świetlice bez barier – Iwięcino, Sowno, Skibno, Osiedle Nr 2 w Sianowie.

Kontakt

GMINNY OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Słowackiego 3a, Sianów 76-004
mieszczący się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – dział Świadczeń Rodzinnych
tel: 94 30 670 44

OŚRODEK INFORMACJI CZYNNY W GODZINACH:     

PONIEDZIAŁEK   7.00 – 14.00
WTOREK               7.00 – 14.00
ŚRODA                  7.00 – 14.00
CZWARTEK          7.00 – 14.00
PIĄTEK                  7.00 – 14.00

INFORMACJI UDZIELA: Monika Grzywacz-Żukowska

Przejdź do góry