Wiele osób nie mając bezpośredniego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, różnie je sobie wyobraża, szczególnie umniejszając ich wartość. Dzieci kojarzą niepełnosprawność z chorobą, wózkiem inwalidzkim, odmiennością. Chcąc pokazać, że ludzie niepełnosprawni to też osoby zaradne, otwarte na innych, życzliwe i akceptujące swoje ograniczenia fizyczne, wychowankowie z Placówki Wsparcia Dziennego odwiedzili ŚDS „Szansa” w Sianowie. Podczas pobytu mogliśmy zobaczyć jakie fantastyczne rzeczy robione są w pracowni rękodzieła, krawieckiej i plastycznej. W pracowni zajęć ruchowych mogliśmy wypróbować różnych przyrządów np. pionizatora. Największe wrażenie na wychowankach zrobiła sala terapii sensorycznej z kolorowymi światełkami, muzyką, łóżkiem wodnym. Uczestnicy ŚDS-u przygotowali pyszny obiad i zaprosili nas do wspólnego stołu. Mogliśmy nauczyć się od nich tolerancji, okazywania cierpliwości, patrzenia na świat z innej perspektywy, oraz wrażliwości na sytuację innych.

Tekst: Alicja Andrzejczyk
Foto: Marek Jackowski