30 marca Rada Miejska w Sianowie przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” za rok 2022. To był trudny rok, pełen niepokoju, wciąż trwającego stanu epidemii Covid-19, naprędce tworzonej infrastruktury pomocowej na uchodźców wojennych z Ukrainy, kryzysu energetycznego i rosnącej inflacji. To był także rok, w którym Gmina Sianów podjęła szereg nowych inicjatyw na rzecz osób niesamodzielnych. To przede wszystkim: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, to opieka wytchnieniowa dedykowana do opiekunów osób, to asystentura osobista skierowana wprost do osób z niepełnosprawnościami, to także Korpus Wsparcia Seniora. Ważnym ogniwem w codziennym zabezpieczaniu potrzeb niesamodzielnych mieszkańców gminy były też ośrodki wsparcia dziennego dla seniorów (Dzienny Dom Seniora „Magnolia”) oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami (Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”). W 2022 roku została także uruchomiona Wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w warunkach domowych. Dla większego zrozumienia rozmiaru świadczonych przez MGOPS usług warto poznać statystykę dla tych działań w 2022r.:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie – 35 miejsc (wszystkie zajęte);
  • Dzienny Dom Seniora w Sianowie – 30 miejsc (wszystkie zajęte);
  • Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania – 49 osób;
  • Opieka wytchnieniowa w warunkach domowych – 31 środowisk;
  • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 25 osób;
  • Korpus Wsparcia Seniora – 104 osoby;

Do tego należy dodać wsparcie w ramach Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (47 osób), usługi przewozowe, bezpłatne wsparcie specjalistów (psycholog, prawnik, mediator, pedagog, pracownik socjalny), spotkania integracyjne dedykowane najsłabszym i niesamodzielnym mieszkańcom naszej gminy. Od kilku lat rozwijamy usługi społeczne świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie zarówno samych zainteresowanych jak i ich rodzin. To celowa działalność skierowana na środowiskowe formy wsparcia w warunkach domowych, tak aby powstrzymać instytucjonalne rozwiązania. Przed nami kolejny etap, w którym będziemy tworzyli nowe, lokalne propozycje skierowane do osób najbardziej potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Bo o ile wiek senioralny, to stan do którego zmierzamy, to niepełnosprawność może spotkać każdego w najmniej spodziewanym momencie, warto wówczas wiedzieć, skąd nadejdzie pomoc…

Tekst: zespół MGOPS