Dzięki przystąpieniu Gminy Sianów do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, możliwe jest udzielenie wsparcia osobom legitymujących się  znacznym stopniem niepełnosprawności, które nie ukończyły 75 r.ż. Środki na realizację programu pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Wszystkich zainteresowanych już teraz prosimy o kontakt z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a tel. 94 31 85 512 wew.40.

Tekst: Adela Lis pracownik socjalny MGOPS