Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Pomoc można otrzymać w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Dofinansowanie  udzielane jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku. Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Termin naboru wniosku w ramach obszaru A programu
trwa do 30 listopada 2019r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222/223 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl  oraz www.pfron.org.pl

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska