Dodatek osłonowy to  element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje gdy miesięczne dochody nie przekraczają:

– 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo

– 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokości dopłaty w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

– 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

– 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Uwaga! gdy źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest węgiel lub paliwo węglopochodne, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w  ustawie z dnia 21listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, kwota ta wyniesie:

– 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
– 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
– 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
– 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski  można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie papierowej w Dziale Świadczeń MGOPS w Sianowie (76-004 Sianów ul. Słowackiego 3A) od poniedziałku do środy w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

 

Przydatne linki:

https://www.mgops.sianow.pl/dodatki-oslonowe-wnioski-do-pobrania/

https://www.mgops.sianow.pl/dodatek-oslonowy-nowe-swiadczenie-2/

https://www.mgops.sianow.pl/dla-kogo-wyzszy-dodatek-oslonowy/

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2

http://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Tekst: Jolanta Żwierko kierownik Działu Świadczeń MGOPS