Uczestnicy ŚDS „Szansa” włączyli się w obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
8 maja w Polanowie na zaproszenie ŚDS „Oaza” uczestniczyliśmy w marszu godności i pikniku, gdzie spotkaliśmy znajomych z innych ośrodków wsparcia oraz skorzystaliśmy z stoisk promujących zdrowy styl życia, organizatorzy zapewnili także smaczny poczęstunek i mnóstwo pozytywnej energii.
16 maja w Koszalinie, na Rynku Staromiejskim, w zielonych barwach dołączyliśmy do placówek z regionu, aby zatańczyć wspólny taniec i zintegrować się z innymi osobami z niepełnosprawnościami w celu pokonywania barier na różnych płaszczyznach życia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Zdjęcia: Anna Stanek – Terapeuta zajęciowy
Tekst: Regina Banasiak – Kierownik