Dzięki środkom finansowym na realizację projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” od dzisiaj jest monitowana cała przestrzeń wokół placówki wsparcia dziennego. Dodatkowo kamera obrotowa całodobowo rejestruje plac Dziennego Domu Senior Plus. Obraz przekazywany jest do centralnej jednostki rejestracyjnej, która w przypadku nieuprawnionego wejścia na teren monitorowany dokona zgłoszenia do właściwych służb.

Tekst i foto: Robert Suszczak