Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz.658) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od czwartku 16 kwietnia 2020r. wszystkich obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Przepisy w tej kwestii pozostawiają wybór środka ochrony (szalik, chustka, apaszka, maseczka itp.). Większość mieszkańców naszej Gminy już jest przygotowana na nowe obostrzenia, jednak są wśród nas osoby, które z różnych powodów nie dopełniły tego obowiązku. Rozumiejąc potrzebę udzielenia pomocy tej grupie mieszkańców przystępujemy do dystrybucji maseczek zakupionych przez Gminę Sianów w ramach zarządzania kryzysowego oraz tych które pozyskaliśmy z zasobów własnych (uszyte przez pracowników). UWAGA: pomoc adresowana jest przede wszystkim do niesamodzielnych mieszkańców miasta i gminy Sianów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, które nie były w stanie samodzielnie zaopatrzyć się w maseczki (z wyłączeniem osób, które już otrzymały to wsparcie z MGOPS). Dystrybucją maseczek od 15 kwietnia 2020r. na terenie gminy będą zajmowali się sołtysi, a na terenie miasta Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 3a (wejście do Działu Świadczeń Rodzinnych).

Przypominamy, że w trakcie dystrybucji maseczek obowiązują nas przepisy o poruszaniu się w przestrzeni publicznej (odległość minimum 2 metrów od innych osób).

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS