11 lipca wychowankowie z Placówek Wsparcia Dziennego wybrali się na przyrodniczy wyjazd edukacyjny do Arboretum w Karnieszewicach. Arboretum to obszar, na którym znajduje się kolekcja różnorodnych drzew i krzewów. Miejsce to stanowi doskonały obiekt edukacyjny. Wyposażone jest w wiatę edukacyjną, miejsce na ognisko oraz liczne miejsca odpoczynku i zabawy. Po przyjeździe na dzieci czekała osoba zajmująca się ochroną przyrody i edukacją leśną, która oprowadziła dzieci po Arboretum opowiadając im o florze, która znajduje się w kolekcji ogrodu. Po lekcji przyrody rozpalono ognisko, przy którym dzieci mogły zjeść upieczone kiełbaski, porozmawiać, zintegrować się i wesoło spędzić czas.

Tekst: Natalia Litwin – Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
Zdjęcia: Renata Grosiak, Monika Snochowska