Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu  pn.”Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Sierakowie Sławieńskim”. Projekt skierowany jest do niesamodzielnych/niepełnosprawnych mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, będącą w posiadaniu Gminy (budynki po zlikwidowanej szkole podstawowej) oraz piękny teren przylegający do tych zabudowań. Zaproponowana lokalizacja, to celowy wybór ze względu na walory przyrodnicze i możliwości rozwoju usług o charakterze całodobowym.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i rozeznanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Konsultacje obejmą obszar całej Gminy Sianów. Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Gminy. Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 18 do 26 listopada 2021r. Formularz ankiety jest dostępny na stronie: www.mgops.sianow.pl . Z uwagi na trwający stan epidemii zbieranie opinii dopuszcza się wyłącznie w formie elektronicznej (za pomocą edytowanego formularza ankiety) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: mgops@sianow.pl . Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie Gminy Sianów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE ANKIETY

Ankieta dostępna: