OGŁOSZENIE w sprawie rodzaju i form wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie w związku ze stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

Zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz.697) od dnia 22 kwietnia wprowadzam następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie:

  1. Kontakt osobisty z domownikiem ŚDS „Szansa” odbywa się wyłącznie po poprzednim umówieniu telefonicznym (sprawy wymagające osobistego kontaktu z merytorycznym pracownikiem);

  2. Kontakt odbywa się przy zachowaniu szczególnych zasad ostrożności z wykorzystaniem przesłony w oknach podawczych (okno przy drzwiach wejściowych do Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie);

  3. W każdym przypadku sprawy można załatwić drogą telefoniczną, mailową, pocztą tradycyjną: Tel. 94 31 85 512; e-m: mgops@sianow.pl; wszystkie dane tele-adresowe znajdują się na stronie: www. https://mgopssianow.bipstrona.pl/

  4. Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” (opiekunowie, terapeuci, specjaliści, w tym psycholog i lekarz psychiatra) będą kontaktowali się z domownikami telefonicznie lub drogą elektroniczną (zdalnie);

  5. Do odwołania zamyka się ŚDS dla domowników (brak możliwości prowadzenia zajęć i świadczenia usług opiekuńczo-terapeutycznych);

  6. W przypadku kolejnych zmian w funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” będę informować Państwa na bieżąco.

Elżbieta Ałtyn

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”

w Sianowie