OGŁOSZENIE w sprawie rodzaju i form wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie w związku ze stanem epidemii spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19

Zgodnie z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020, poz.697) od dnia 22 kwietnia wprowadzam następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie:

 1. Obsługa bezpośrednia interesantów odbywa się wyłącznie po poprzednim umówieniu telefonicznym (sprawy wymagające osobistego kontaktu z merytorycznym pracownikiem);

 2. Kontakt odbywa się przy zachowaniu szczególnych zasad ostrożności z wykorzystaniem przesłony w oknach podawczych (okno przy drzwiach wejściowych do Działu Świadczeń Rodzinnych i okno przy drzwiach wejściowych do Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie);

 3. W każdym przypadku sprawy można załatwić drogą telefoniczną, mailową, pocztą tradycyjną: Tel. 94 31 85 512; e-m: mgops@sianow.pl; wszystkie dane tele-adresowe znajdują się na stronie: www. https://mgopssianow.bipstrona.pl/

 4. Wnioskodawców zachęcamy do korzystania z dostępu do platform bankowych, platform rządowych: e-puap,emp@tia, do obsługi których wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Zaleca się założenie nieodpłatnego profilu zaufanego, bez wychodzenia z domu, poprzez bankowość elektroniczną. Więcej szczegółów na temat założenia profilu zaufanego na stronie: www.pz.gov.pl ;

 5. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą kontaktowali się z wnioskodawcami telefonicznie lub drogą elektroniczną (zdalnie);

 6. Dokumenty będą wysyłane pocztą tradycyjną (wyjątkiem są skierowania do programu żywnościowego, które są odbierane osobiście przez interesantów w oknie podawczym);

 7. Decyzje administracyjne będą wysyłane pocztą tradycyjną lub ogłaszane ustnie w sposób uzgodniony z klientem (forma telefoniczna);

 8. Usługi opiekuńcze z zachowaniem szczególnej ostrożności są realizowane w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej zgodnie z decyzją administracyjną;

 9. Postępowania wymagające asysty pracownika socjalnego związane z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej będą realizowane w miejscu zamieszkania rodziny biologicznej (z zachowaniem szczególnej ostrożności);

 10. Procedury Niebieskiej Karty, związane z aktami przemocy domowej będą prowadzone zgodnie z instrukcją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

 11. Działania projektowe zostają zawieszone (wyjątkiem jest trwający proces rekrutacyjny do Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej);

 12. Do odwołania zamyka się działalność placówek wsparcia dziennego: Dziennego Domu Senior+ i Klubu Seniora.

 13. W przypadku kolejnych zmian w funkcjonowaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będę informować Państwa na bieżąco.

Elżbieta Ałtyn

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sianowie