W związku z informacją uzyskaną od dostawcy energii elektrycznej Energa Operator S.A. ws. planowanych na dzień 17 grudnia 2021r. przerw w dostawie prądu na terenie miasta Sianów, w dniu 17 grudnia 2021r. Dzienny Dom „Senior+” zostaje zamknięty. Pracownicy Działu Wsparcia Seniora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie prowadzić będą alternatywne formy wsparcia dla podopiecznych. Zarządzenie Kierownika MGOPS ws. zamknięcia DDS+ (tutaj – pdf).

Jednocześnie informujemy, że w dniu 17.12.2021r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje jak w każdy piątek. Z uwagi na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej wstrzymane będzie wydawania zaświadczeń z systemów teleinformatycznych. Nadal będzie można składać i pobierać wnioski w formie papierowej.

Link do komunikatu Energii Operator: https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane#d4r21