Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie przystąpił do realizacji Programu „Opieka 75+” – edycja 2022. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób, które ukończyły 75 lat, są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także dla tych, którzy pozostają w rodzinie.

Programem będzie można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również korzystające z nich już wcześniej, a także zwiększyć liczbę godzin potrzebnych usług.

Szczegóły realizowanego zadania dostępne są w Regulaminie programu Opieka  75+ – edycja 2022

Środki, na realizację programu zaplanowane są w rezerwie celowej budżetu państwa przeznaczonej na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej