Gmina Sianów przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Już od poniedziałku 15  marca mieszkańcy Gminy, którzy na stałe opiekują się niepełnosprawnymi członkami rodziny mogą składać wnioski o świadczenie usług opieki wytchnieniowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.  Realizowane działania w postaci usług opieki wytchnieniowej  będą polegały na czasowym odciążeniu osób uprawnionych w celu zapewnienia im czasu na odpoczynek, regenerację, załatwianie spraw urzędowych itp. Uczestnicy nie będą ponosić odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu. Więcej informacji na stronie https://www.mgops.sianow.pl/projekty/opieka-wytchnieniowa-edycja-2021/

Osoba do kontaktu: Paulina Zapołoch tel. 94 30 670 37 e-m: p.zapoloch@mgops.sianow.pl

 

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej