Gmina Sianów otrzymała dofinansowanie do programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” w wysokości 244.800,00. Podstawą prawną Programu jest art.7 ust.5 oraz art.13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020r. poz.1787). Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ lub równoważnym. Więcej informacji o regulaminie i dostępie do usług opieki wytchnieniowej już wkrótce na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

ministerstwo rodziny i polityki społecznej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej