Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie na realizację innowacyjnej formy wsparcia przede wszystkim dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. To szczególna pomoc, która pozwoli na zaopiekowanie osób zależnych wówczas, gdy stały opiekun nie może tej opieki świadczyć. 26 listopada 2019r. o godz.14:00 w siedzibie Klubu Seniora (mały budynek w obrębie Dziennego Domu Senior +, wcześniej SP1 w Sianowie) odbędzie się spotkanie osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. W czasie spotkania zostaną przedstawione zasady kwalifikacji do udziału w programie.

Tekst: Robert Suszczak koordynator projektu