Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku na realizację tego programu Gmina Sianów pozyskała z budżetu państwa 244.800,00zł. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej zostało już objętych 25 środowisk, w których przebywają osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub zaawansowanego wieku.

Tekst: zespół MGOPS