Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie na realizację innowacyjnej formy wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. To szczególna pomoc, która pozwoli na zaopiekowanie osób zależnych wówczas, gdy stały opiekun nie może tej opieki świadczyć. Zasady kwalifikacji do udziału w programie zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.mgops.sianow.pl .

Tekst: Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika