8 maja mieszkańcy miasta i gminy Sianów uczcili 74 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W pięknej scenerii Parku Miejskiego im. Powstańców Warszawskich pod pomnikiem Pamięci Poległych Za Ojczyznę oddaliśmy hołd wszystkim Ofiarom zawieruchy wojennej. Wśród licznych delegacji wiązankę biało – czerwonych kwiatów złożyli Seniorzy Dziennego Domu Senior + w Sianowie. To nieliczni mieszkańcy naszej społeczności, którzy pamiętają tragizm wojny. Wspominali ten czas i bliskich, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej…

Tekst i foto:

Elżbieta Ałtyn z-ca kierownika MGOPS