„Równość szans w Gminie Sianów” to projekt, w którym wdrażane są działania aktywizujące dla 100 uczestników i ich rodzin. Ważnym instrumentem aktywnej integracji z obszaru edukacji i kompetencji zawodowych jest organizacja staży, które w przyszłości umożliwią uczestnikom samodzielne poruszanie się na rynku pracy. Wśród beneficjentów projektu realizujących indywidualną ścieżkę rozwoju osobistego jest Pan Sebastian, który aktualnie odbywa staż w bibliotece szkolnej SP 2 w Sianowie. Opiekunem stażu jest Pani Renata Pomian, a nad wszystkim jak zwykle czuwa Pani Katarzyna Budnik – Dyrektor Szkoły.

Tekst: Robert Suszczak – kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej
Zdjęcia: źródło SP2 w Sianowie