Wykorzystując „okienko pogodowe” pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” przystąpili do prac porządkowych i ogrodzie przylegającym do Dziennego Domu Seniora „Magnolia”. Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i oczywiście zgodnie z zaleceniami dla pielęgnacji i nasadzeń w specyficznej strukturze ogrodu z cechami zalesienia parkowego.

Tekst i foto: Robert Suszczak – kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej