Przedłużający się okres „zamknięcia” Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” jest okazją do wykonania drobnych prac naprawczych i remontowych w placówce. W ruch poszły farby i pędzle… Cała kadra opiekuńczo – terapeutyczna zaangażowała się w przygotowanie pracowni tematycznych na powrót domowników. Sale odzyskały kolor i świeżość, co w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w placówkach wsparcia dziennego jest niezwykle ważne. Dodatkowo w pomieszczeniach zostaną zainstalowane energooszczędne lampy, które spełniają także normy oświetleniowe dla tego typu placówek.

Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”