Dzienny Dom Senior + codziennie opiekuje się 30 osobową grupą najstarszych mieszkańców Gminy Sianów. W obrębie budynku głównego, oficyny i muru oddzielającego siedzibę od alejki prowadzącej do parku, od wczesnej wiosny, do później jesieni odpoczywają Seniorzy DDS+. Dzięki zaangażowaniu środków pozyskanych przez zespół projektowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” przystąpiliśmy do  tworzenia w obrysie muru „zaczarowanych obrazów”. Autorem całego przedsięwzięcia jest Pan Adam Maciejewski, którego prace zdobią wiele miejsc użyteczności publicznej w naszej gminie. Tym razem odbiorcami ciepłych, klimatycznych widoków są Seniorzy, którzy na co dzień spędzają czas w DDS+. Wkrótce zakończenie prac, które będzie można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z p. Katarzyną Gawienowską – kierownikiem Działu Wsparcia Seniora.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS

Foto: Marek Jackowski animator środowiskowy

senior