Równość szans w Gminie Sianów”, to projekt realizowany przez MGOPS w Sianowie dający wsparcie rodzinom, w których wychowywane są dzieci. Dzięki przygotowanej ścieżce rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych, uczestnicy projektu mogli skorzystać ze szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zdaniem uczestników szkolenia cenne wskazówki i ćwiczenia warsztatowe w znacznym stopniu przyczynią się do skutecznej interwencji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu