W dniu 28 września 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie, zwołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. W skład zespołu wchodzi 15 członków, przedstawicieli: pomocy społecznej, policji, ochrony zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorskiej służby sądowej, żandarmerii oraz organizacji pozarządowych.

Na posiedzeniu na Przewodniczącą Zespołu została wybrana Pani Elżbieta Ałtyn –  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie a Zastępcą Przewodniczącej  Pani Karolina Staniewicz –  starszy specjalista pracy socjalnej  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sianowie. Przyjęto także Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie. Omówiono zmiany w pracy Zespołu oraz grup diagnostyczno-pomocowych  wynikające z  nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu rzemocy domowej oraz ustalono formy współpracy między przedstawicielami służb społecznych i jednostek powołanych w skład Zespołu.

Członkowie Zespołu odbyli także pierwsze szkolenia związane ze zmiana przepisów, by skutecznie nieść interdyscyplinarną pomoc osobom w kryzysie.

Tekst: zespół MGOPS